Una porta cap al nostre creixement interior

Què és l'Astroespagiria?

L’Astroespagiria combina els principis de l’astrologia i l’alquímia vegetal (Espagiria) amb l’objectiu de comprendre i transformar tant el món exterior com el món interior de l’individu i mantenir en equilibri la salut. Es basa en el fet que els planetes i les estrelles, i aquestes al seu torn relacionada amb les plantes, exerceixen una influència significativa en la nostra vida i que, a través de l’estudi dels moviments celestes, podem obtenir coneixements profunds sobre el nostre ésser i el nostre entorn.

L’Astroespagiria busca trobar correspondències simbòliques i energètiques entre els cossos celestes i els elements naturals, així com els processos alquímics de transmutació i espagírics de salut. A través de la interpretació astrològica, es busca comprendre els patrons celestes que influeixen en la personalitat, els esdeveniments i les situacions de la vida d’una persona, mentre que l’Espagiria s’utilitza com un camí de transformació interna i la salut holística, buscant la purificació i l’elevació espiritual.

Els practicants de l’Astroespagiria utilitzen diverses eines i tècniques, com la carta astral, la meditació, l’alquímia interna i la simbologia astrològica, la comprensió de la naturalesa de les coses per a aprofundir en el coneixement de si mateixos i de l’univers. El seu objectiu final és assolir l’harmonia i l’equilibri entre els aspectes celestials i terrenals, transformant el plom de l’existència en l’or de la realització personal i espiritual.